ÎNCEPUTUL ANULUI ȘCOLAR 2020-2021
11 septembrie 2020
Lista tuturor functiilor din Liceul Teoretic „Emil Racovita” ce intra in categoria personalului platit din functiile publice – septembrie 2020
19 octombrie 2020

Legislatie

ORDIN nr.5599/21.09.2020 – Metodologie fundamentare cifra de scolarizare invatamant preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de prescolari/elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular, emiterea avizului conform retea unitati 2021-2022

 

ORDIN nr.5460/31.08.2020 – Metodologie obtinere atestat de competenta lingvistica-cls.intensiv/bilingv si cls.cu predare in limbile minoritatilor, si a atestatului pt.predarea unei limbi moderne la inv.prescolar si primar – abs.cls.inv.-educatoare

 

ORDIN nr.5578/17.09.2020 – aprobarea Calendarului etapelor si actiunilor pentru stabilirea cifrei de scolarizare in invatamantul dual si in invatamantul profesional pentru anul scolar 2021-2022

 

ORDIN nr.5574/17.09.2020 – organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar in unitatile de invatamant preuniversitar de stat in contextul situatiei epidemiologice determi

 

ORDIN nr.5545/10.09.2020 – aprobarea Metodologiei-cadru privind desfasurarea activitatilor didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului, precum si pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

 

ORDIN nr.5459/31.08.2020 – aprobarea graficului de desfasurare a examenelor de certificare a calificarii profesionale a absolventilor din invatamantul profesional si tehnic – 2020-2021

 

ORDIN nr.4916/3.08.2020 – aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a competitiilor sportive scolare

 

OMEC 5447/31.08.2020 – aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar

 

Metodologia pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru examenele si concursurile nationale – 14.08.2020

 

ORDIN nr.4979/14.08.2020 – privind aprobarea Metodologiei pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru examenele si concursurile nationale

 

Masuri de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica – 31.08.2020

 

ORDIN nr.5487/31.08.2020 – aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta