Istoric

Liceul Teoretic “Emil Racoviţă” s-a înfiinţat în anul 1977 sub denumirea de Liceul de Ştiinţele Naturii, cu sediul în bulevardul Republicii (în prezent Liceul de muzică şi arte plastice). A rămas cu această denumire până în anul când s-a transferat cu sediul în strada Brăilei (Liceul Pedagogic).

Pentru o scurtă perioadă liceul a pregătit şi elevi în profilul industrial al extracţiei de petrol. Din anul 1988 liceul se mută în actualul local, funcţionând ca instituţie cu clase I-XII prin comasarea cu Şcoala nr. 6 Galaţi.

Din anul 1990, liceul capătă denumirea actuală, Liceul Teoretic “Emil Racoviţă” şi funcţionează în localul din strada Regiment 11 Siret nr. 12-14.

În toată existenţa sa Liceul Teoretic “Emil Racoviţă” a fost un pilon pentru pregătirea elevilor în domeniul ştiinţelor naturii, rezultatele şi performanţele obţinute de colectivul şcolii recomandându-l ca opţiune pentru un număr important de elevi care au dorit să se pregătească pentru a urma facultăţi în domeniile: medicină, chimie, biologie, inginerie mecanică, inginerie chimică, iar mai nou, în domeniul: drept, limbi moderne, ştiinţe socio-umane.

Adevăratele performanţe ale şcolii rămân rezultatele la ieşirea din şcoala, prin mediile obţinute la examenul de bacalaureat şi procentele de promovare, foarte aproape de maximum, care ne-au situat în elita liceelor gălăţene.

Misiunea scolii

Şcoala îşi propune să creeze un climat de învăţare stimulativ pentru dezvoltarea individuală bazată pe respectarea unor valori fundamentale, precum: libertate, demnitate, gândire critică, creativitate.

Şcoala este preocupată de formarea şi dezvoltarea la elevi a unor mentalităţi şi a unor abilităţi care să îi ajute să accepte schimbările din societate şi să se adapteze permanent cerinţelor sociale, profesionale, de familie.

Misiunea şcolii vizează o atitudine pozitivă faţă de dobândirea unei solide culturi generale, a deprinderilor de comunicare eficientă şi de relaţionare, a inteligenţei emoţionale. Toate acestea au rolul de a le facilita absolvenţilor noştri drumul către o carieră de succes.

Libertate

EXCELENŢĂ

REUŞITĂ