Examene Liceu – Admitere

DEPUNEREA  DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

PENTRU CANDIDAȚII CE AU FOST REPARTIZAȚI LA LICEUL TEORETIC ,,EMIL RACOVIȚĂ” GALAȚI

va avea loc la sediul liceului din Str.Regiment 11 Siret Nr.12-14, Galați după următorul program:

25 iulie între orele  900-1100 (NUMAI CAZURI URGENTE)

26-28 iulie între orele 900-1400

Actele necesare pentru înscriere sunt:

  • Cererea de inscriere (la sediul liceului);
  • Adeverinţa de promovare a evaluării naţionale – original
  • Certificat naştere – copie Xerox (însoţit de original pentru conformitate)
  • Carte identitate elev – copie xerox (însoţit de original pentru conformitate)
  • Copie xerox carte identitate părinţi sau tutori legali (însoţit de original pentru conformitate)
  • Foaie matricolă V – VIII – original
  • Dovada de vaccinări
  • Adeverinţă medicală clinic sănătos
  • Contract şcolarizare(la sediul liceului)
  • Dosar plastic cu folii plastic cu actele așezate in ordinea mentionată mai sus.

Candidaţii care, în perioada menţionată, nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru cazurile speciale.

Modalitatea si calendarul de desfasurare pentru

ADMITEREA IN INVATAMANTUL LICEAL SI PROFESIONAL le puteti vizualiza aici.

Modalitatea si calendarul de desfasurare a

Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a le puteti vizualiza aici.