ATESTATE

IMPORTANT!

În data de 22.05.2024, absolvenții profilului uman, specializarea filologie-intensiv limba engleză au susținut examenul pentru obținerea  atestatului de competență lingvistică, toți cei 32 de elevi având statutul ,,Promovat”.