Activitati educative

La Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” s-a desfăşurat o gamă diversă de activităţi educative şcolare şi extraşcolare, de diferite tipuri şi având forme de organizare diverse, în care au fost implicaţi atât profesorii diriginţi, cât si ceilalţi profesori, alături de elevii claselor V- XII, respectiv de la Şcoala Postliceală. La buna lor derulare au contribuit întregul personal didactic şi personalul didactic auxiliar

Au fost realizate acţiuni pe baza colaborărilor stabilite şi a acordurilor de parteneriat încheiate cu numeroase instituţii, ONG-uri, firme economice.

Este de remarcat faptul că tematicile de tipul: delicvenţa juvenilă, traficul de fiinţe umane, combaterea şi prevenirea consumului de droguri, tutun si alcool, reguli de circulaţie şi materiale informative despre calamităţi şi incendii incluse în redactarea planificărilor la Consiliere şi Orientare, precum şi accentul sporit pe desfăşurarea unor multiple activităţi extracurriculare, s-a bucurat de un real succes, de mult devotament şi implicare atât din partea elevilor, cât si din partea profesorilor. Foarte multe astfel de activităţi au fost organizate de psihologul scolar prof. Banea Silvia în colaborare cu profesorii diriginţi, alături de numeroşi parteneri educaţionali.

Activităţile extracurriculare și extrașcolare desfăşurate în Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” au fost centrate pe nevoile şi interesele elevilor, în acord cu Planul de Dezvoltare Instituţională, Planurile manageriale ale conducerii şcolii, particularităţile zonei şi necesităţile comunităţii locale.

Obiective Generale

 • dezvoltarea personală a elevilor, facilitarea cunoaşterii şi autocunoaşterii elevilor;
 • ameliorarea relaţiilor interpersonale şi dezvoltarea competenţelor de interrelaţionare;
 • favorizarea adaptării şi integrării şcolare;
 • facilitarea şi optimizarea adaptării elevilor la cerinţele şcolii - adaptarea activităţilor din şcoală la nevoile elevilor (mai ales în cazul elevilor cu CES);
 • prevenirea comportamentelor deviante şi a comportamentelor de risc;
 • prevenirea şi diminuarea stărilor de disconfort psihic (managementul dificultăţilor sociale şi emoţionale);
 • orientarea şi consilierea pentru carieră.

Obiective Specifice

 • asistarea psihopedagogică a elevilor în probleme vizând cunoaşterea şi autocunoaşterea, adaptarea elevilor la mediul şcolar/adaptarea şcolii la nevoile elevilor, prin derularea unor programe de acest tip, mai ales în cazul elevilor care încep ciclul liceal
 • prevenirea absenteismului/abandonului şcolar – prin monitorizarea frecvenţei şcolare, colaborarea cu familia şi realizarea unor planuri de asistenţă individualizate
 • stimularea motivaţiei pentru învăţare – prin derularea unui program de organizare a învăţării şi de folosire a metodelor/tehnicilor de muncă intelectuală
 • abilitarea elevilor în vederea reducerii agresivităţii în mediul şcolar - prin desfăşurarea unor activităţi de promovare a comportamentelor prosociale, exersarea abilităţilor de comunicare pozitivă şi relaţionare, gestionarea emoţiilor negative
 • prevenirea şi diminuarea factorilor care determină comportamente de risc sau disconfort psihic - prin derularea unor activităţi informative cu privire la tabloul particularităţilor de vârstă, a adolescenţei şi a dezvoltării psiho-emoţionale
 • promovarea unui stil de viaţă sănătos (prevenirea consumului de droguri, a consumului de alcool, identificarea unor modalităţi de petrecere a timpului liber etc)
 • orientarea şcolară şi profesională a elevilor în vederea optimizării procesului de alegere a unui anumit traseu socio-profesional

Există o serie de activităţi extracurriculare/extraşcolare care se desfăşoară anual şi la care elevii noştri, coordonaţi şi însoţiţi de profesori au participat. Detalii puteti vizualiza aici: